top
.

Tag en kontoruddannelse hos Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune

Hvem er vi?

Aabenraa Kommune

Bliv en del af en kommune i sund vækst

Om Aabenraa Kommune

Med ca. 5000 ansatte i institutioner og forvaltninger er vi den største arbejdsplads i kommunen. Vi skaber sundhed og læring – både som arbejdsplads og som kommune for de 60.000 borgere, der bor her. Det skal mærkes, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor er sundhed og læring på dagsordenen i mange sammenhænge i kommunen.

  Elev                Large               Aabenraa

Vælg kontoruddannelsen

Derfor skal du vælge en kontoruddannelse

En uddannelse med fremtid

Vi tager udgangspunkt i, hvilke talenter du har og tager så vidt muligt højde for dine interesser, ønsker og kompetencer. Du bliver placeret i de afdelinger, hvor både du og kommunen får størst udbytte. Dine ledere og kolleger er gode til at se mulighederne i netop DIG, og hvordan de kan få det bedste resultat ud af din uddannelse. Det giver dig gode kort på hånden, når du efterfølgende skal finde et job.
 
Hvis du bliver ansat i Aabenraa Kommune efter din uddannelse, er der mange muligheder for at videreuddanne dig. Uddannelsen er ligeledes et godt springbræt til både at få job i andre offentlige og private virksomheder eller til at forsætte på en videregående uddannelse.

Fakta

Elevtiden er to år, hvis du er under 25 år. Hvis du er 25 år eller derover, afhænger elevtiden af dine teoretiske og praktiske forudsætninger. De afklares ved en realkompetenceafklaring på din handelsskole. 

Elevtiden inkluderer 13-15 ugers skoleophold på IBC, der bliver afsluttet med en fagprøve.

Du får løn under hele din læretid – også når du er i skole.

Din karrierevej

To år - så er du flyveklar

Uddannelse i mindst to afdelinger

Kontoruddannelsen varer to år, og du bliver uddannet med kontor som fagretning. Du kommer til at arbejde i minimum to forskellige afdelinger, og du kommer i kontakt med mange mennesker. Vi tager så vidt muligt hensyn til dine interesser, ønsker og evner, når vi beslutter, hvilke afdelinger, du skal arbejde i.
Du bliver derfor placeret dér, hvor både du og kommunen får størst muligt udbytte. Du får en individuel praktikplan, der gælder for hele praktikperioden. Den giver en overordnet beskrivelse af dine opgaver og er med til at sikre, at alle uddannelsens kompetencemål bliver opfyldt.

Arbejdsopgaver

Din vigtigste opgave bliver at servicere kommunens borgere og dine kolleger. Opgaverne kræver overblik og samarbejde og giver dig mulighed for at tage ansvar.

Du kommer blandt andet til at arbejde med projektarbejde, økonomi, sekretariatsbetjening, borgerkontakt, personaleadministration, sagsbehandling, mødebooking og –planlægning, digitale selvbetjeningsløsninger og udarbejdelse af dagsordner og referater.

Hjælp til din uddannelse

I løbet af de to læreår får du hjælp fra en tværgående uddannelsesansvarlig og en vejleder i hver afdeling. Den uddannelsesansvarlige er kontaktperson for alle kontorelever og er bl.a. ansvarlig for ansættelse og placering af elever og er din mentor i hele elevtiden. For at sikre et optimalt uddannelsesforløb får du i hver afdeling en vejleder. Vejlederen har ansvaret for dit uddannelsesforløb i afdelingen og for din faglige oplæring og personlige udvikling. Din vejleder sørger for, at du får en god modtagelse og kommer godt på plads på din nye arbejdsplads. Det sikrer, at du hurtigt bliver en del af teamet i afdelingen og kommer godt i gang med selvstændige opgaver.

Hvilke krav stiller vi til DIG?

Du har gennemført en EUX-uddannelse med kontor som fagretning. Har du en studentereksamen (HF, STX, HTX, HHX) skal den være suppleret med en EUD-student med kontor som fagretning.

Du kan også opfylde adgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration. Dette kan ske via et grundforløb fra en handelsskole (hg2, hgv, hgs - der skal øverst på uddannelsesbeviset stå anført ’Offentlig administration’).

Bliv en af os

Vi holder sammen

Et godt sammenhold med de andre elever

"Vi elever har et super godt sammenhold. Vores uddannelsesansvarlige lægger stor vægt på, at vi føler os hørt, og at vi fungerer godt som gruppe. Hun giver os spændende og udfordrende opgaver, som vi skal løse i fællesskab. På den måde får vi et godt kendskab til hinanden og et kanon sammenhold. Vi holder elevmøder, hvor vi bl.a. snakker om forskellige problemstillinger, holder oplæg for hinanden eller bare fortæller, hvad vi går og arbejder med. Vi mødes også privat og arrangerer vores egne hyggeaftener, julefrokoster, byture osv. Det er fedt at få sådanne oplevelser sammen.”


Der er også en introdag for kommende elever, hvor I lærer jeres fremtidige elevkolleger og vejledere at kende. Det giver en tryghed få kendskab til ens fremtidige arbejdsplads.

Mød os!

Vores elever fortæller

"”Som kontorelev i Aabenraa Kommune har jeg været i praktik i to vidt forskellige forvaltninger. I min første praktik i forvaltningen Social & Sundhed arbejdede jeg mere ”inde i maskinrummet” som sekretær for forvaltningens medarbejdere, rådsmedlemmer og ledere. Jeg skrev dagsordener og referater, men havde også et medansvar i at koordinere større arrangementer og møder. I min anden praktik arbejder jeg i Borgerservice, hvor opgaverne er af en helt anden karakter. Her har jeg dagligt kontakt til borgere, som har brug for hjælp til deres kørekort, pas og MitID. Arbejdsdagen er mere uforudsigelig, og det stiller også større krav til, at jeg skal tænke løsningsorienteret og inddrage alle mine tidligere erfaringer. Det får jeg lov til at gøre på helt lige vilkår med mine øvrige kollegaer. Jeg oplever at have et stort medansvar for at løse opgaverne, og at jeg også har en vigtig stemme i arbejdsfællesskabet. Jeg føler mig godt klædt på til at starte et spændende arbejdsliv. når min elevtid slutter.”

Anne Remuss Stoof, nuværende elev i Borgerservice

Se videoen og få et indblik i, hvordan det er at være elev i Aabenraa Kommune

Elevtiden gav mig drømmejobbet

"Jeg blev ansat som elev i Aabenraa Kommune i 2017, hvor jeg arbejdede i Økonomiafdelingen. I dag er jeg fastansat som økonomikonsulent. Som elev fik jeg ansvar fra dag ét. Det betød, at jeg fik rig mulighed for at udvikle mig både fagligt og personligt. Det har resulteret i, at jeg i dag er godt klædt på til at varetage de opgaver og krav, der stilles til mig.
Ud over at have ansvar for at økonomisystemet kører, har jeg også supportfunktion for vores brugere. Hvis de støder på problemer, forsøger jeg at løse det i telefonen og i nogle tilfælde beder jeg dem om at deltage i vores fredagscafé, hvor vi yder ekstra hjælp. Jeg har en fast undervisningsdag hver måned, hvor jeg introducerer nye medarbejdere til systemet. Det er meget spændende, og det udvikler mig også som person."

Karina Louise Faudel, økonomikonsulent, Økonomiafdelingen


"Jeg begyndte som voksenelev ved Aabenraa Kommune i 2010. I elevperioden arbejdede jeg i Økonomiafdelingen og Udbudsenheden. I dag er jeg ansat som udbudskonsulent i Udbudsenheden, hvor jeg laver indkøbsaftaler. I min elevtid var jeg ansat på nedsat tid med forlængelse af uddannelsesperioden, så jeg ved siden af mit job kunne spille håndbold professionelt. Fra første dag som elev fik jeg lov til at tage ansvar for egne opgaver. Jeg er i dag praktikvejleder for eleven i Udbudsenheden. Min elevplads ved Aabenraa Kommune har medvirket til at udvikle mig fagligt og personligt."

Steffen Riisbøl, tidligere elev, Udbudsenheden

Ledige elevstillinger

Vil du være elev i Aabenraa Kommune?

Kickstart din karriere med en kontoruddannelse i Aabenraa Kommune.
Læs mere om stillingen via knappen nedenfor.

Vi har flere spændende elevuddannelser i
Aabenraa Kommune

Ernæringsassistent-
uddannelsen 

Pædagogisk assistentuddannelsen 

IT-support-
uddannelsen

Social- og
sundhedsuddannelsen

Har du spørgsmål?
Kontakt os!

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

T: (+45) 73 76 76 76