top
.

Bliv kontorelev

Regionshuset Vejle

Hvem er vi?

Regionshuset Vejle

Vi er regionshuset Vejle

Region Syddanmark er den største arbejdsplads i Syddanmark med mere end 26.000 ansatte. Mere end 700 medarbejdere arbejder i regionshuset i Vejle, der er regionens hovedsæde. 

Det er vigtigt for os, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde, og at endnu flere har lyst til at arbejde sammen. Derfor har vi fokus på at skabe en god arbejdsplads gennem gode rammer og arbejdsforhold. 

  Elev                Large               Vejle
 


Hvorfor blive kontorelev i regionshuset?

Som kontorelev i regionshuset i Vejle får du en alsidig uddannelse som kontorassistent, hvor du selv har indflydelse på din hverdag og din uddannelse. I regionshuset får du lavet en uddannelsesplan for hele din uddannelse med et nøje planlagt uddannelsesforløb, som giver dig mulighed for både faglig og personlig udvikling. Elevpladsen giver dig et godt afsæt, uanset om du fortsætter hos os eller søger videre efter uddannelsen.

Mulighederne er dine

Elevtiden varer 2 år, og der skal gennemføres 3 skoleperioder. Du får en bred og alsidig uddannelse med praktik i tre forskellige afdelinger med spændende, selvstændige og varierende arbejdsopgaver. Vi tilbyder rammerne, men det er dig, der fylder dem ud. Du vil som elev hos os få mulighed for at komme på forskellige relevante kurser. Dette er med til at styrke dine kompetencer, som du kan bruge i fremtiden, og du bliver stærkere på netop det område, du arbejder med.

Mød os!

Hør elevernes egne historier

Vores elever fortæller

Ved Region Syddanmark er der plads til alle,
og der bliver taget super godt hånd om dig,
både af de elevansvarlige i de forskellige afdelinger og alle de andre medarbejdere. Som elev får man også god mulighed for at få et tæt bånd til de andre elever i Region Syddanmark, da der bliver arrangeret kurser, konferencer og meget mere, som man har rig mulighed for at deltage i.

Mette Marie, 25 år, 1. års elev

Ved Region Syddanmark mærker man hurtigt, at vi som elever bliver lyttet til og får lov til at få arbejdsopgaver på egen hånd, og dermed også få et ansvar for arbejdsopgaverne. 
Vi er samtidig også så heldige at have 2. års
eleverne, som er med til at skabe et rigtig
godt fællesskab, og som altid er der for at
lytte til, hvad vi har at sige og svare på spørgsmål.

Frederikke, 21 år, 1. års elev

Ved Region Syddanmark bliver du en del af
en stor organisation, hvor der er plads til
udvikling og medindflydelse. De lægger vægt
på, at arbejdsliv og privatliv skal kunne hænge
sammen. Der er et godt fællesskab og altid hjælp at hente, hvilket betyder, at du aldrig står alene. Du får både mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt igennem de 2 år, din elevtid varer. Det er en bred uddannelse, der klæder dig godt på til din fremtidige karriere. 

Anne, 23 år, 2. års elev

I løbet af de 2 år man er elev hos Region
Syddanmark, skal man rundt i 3 afdelinger
med meget blandede arbejdsopgaver, der er
med til at udvikle ens faglige og sociale kompetencer. Man har rig mulighed for at tage ansvar og lære. Region Syddanmark indfrier alle mine forventninger som arbejdsplads og uddannelsessted. De er yderst kompetente til at uddanne kontorelever, tage hånd om os, udfordre og udvikle os.

Janni, 30 år, 2. års elev

Din karrierevej

Vores elevuddannelse

Du får en elev- og en uddannelsesansvarlig

Som elev bliver du tilknyttet en elevansvarlig på praktikstedet, som kan vejlede dig i stort og småt, og som fungerer som din faglige sparringspartner. Derudover er der en uddannelsesansvarlig for samtlige elever, som vil være din kontaktperson under hele uddannelsesforløbet. Evalueringer afholdes løbende under din uddannelse. Det sikrer din medindflydelse på uddannelsen. Og det sikrer kvaliteten af din uddannelse gennem afklaring af, hvad der er dit ansvar, og hvad der er arbejdspladsens ansvar.

Du får et netværk af elever

Som elev i regionshuset vil du blive en del af elevgruppen, der består af fire førsteårselever og fire andetårselever. I vil typisk spise frokost sammen, hvor I kan snakke om, hvad der rører sig i hverdagen. Ligesom I har mulighed for at tale om andet end arbejde i et fortroligt miljø. Derudover vil der blive holdt både faglige og sociale arrangementer - specielt for eleverne - gennem uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Forudsætningen for en elevplads er, at du har taget et grundforløb til kontoruddannelsen.

Grundforløbet til kontoruddannelsen kan tages på forskellige måder enten på en lokal erhvervsskole eller på én af de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Nogle forløb skal suppleres med ekstra fag, for at forudsætningerne for at få en plads som kontorelev er opfyldt.

Du kan blive kontorelev med følgende grundforløb:

  • EUX, HG eller HG-voksen med de rette niveauer
  • HG-S
  • HHX, STX, HTX eller HF suppleret med et EUD-studenter grundforløb.

Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering, som kan indhentes på din lokale erhvervsskole.

Bliv en af os

Vi har brug for dig

Hvem er du?

Er du en af vores nye kontorelever, har du ikke bare en god eksamen, hvor du har bestået bestemte grundfagsniveauer, men også lyst til et administrativt arbejde. Du er nysgerrig efter nye opgaver, men du er også med på, at rutiner er en del af arbejdsdagen 

Du får en travl hverdag i en stor offentlig virksomhed, hvor du i samråd med din elevansvarlige planlægger dine opgaver og udfører administrativ sagsbehandling. Du vil daglig have kontakt med dine kollegaer, hvor borgerkontakt er begrænset. Du vil desuden få kendskab til mange rutiner, systemer og andre opgaver.

Vi har brug for dine kompetencer

For at kunne levere en service i absolut topklasse har vi brug for medarbejdere med mange forskellige uddannelser og kompetencer. Det er afgørende for regionen at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, der kan yde en god service til borgerne og dine andre kolleger. 

Udover at du efter endt uddannelse har mulighed for både at søge arbejde i den offentlige som private sektor, har du også mulighed for at læse videre. Din uddannelse kan være et springbræt til at læse videre til fx kommunom eller administrationsbachelor efter din elevtid.

Ledige stillinger

Bliv kontorelev hos Regionshuset Vejle

Vi har afsluttet rekrutteringen af kontorelever for 2023.

Du kan læse mere om uddannelsen via knappen nedenfor.

Har du spørgsmål?
Kontakt os!

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
T: (+45) 76 63 17 32