top
.

Få en balanceret uddannelse på Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Erhvervsakademiet Lillebælt

Hvem er vi?

Erhvervsakademiet Lillebælt

Uddannelser tæt på den virkelige verden.

Vi er Erhvervsakademiet Lillebælt

Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi. Vi er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

  Erhvervsakademi          Odense & Vejle
 


Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi med dækningsområde på Fyn og i Trekantområdet. Vi har et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for dig, der vil tage en fuldtidsuddannelse.

Uddannelserne

Vores mere end 30 uddannelser ligger indenfor disse syv faguniverser: 1) Events, oplevelser og turisme, 2) Finans og økonomi, 3) Teknologi, energi og logistik, 4) Byggeri, 5) Salg, marketing og forretningsudvikling, 6) Multimedie og IT, 7) Laboratorie, jordbrug og proces

Vores vision

Vi er erhvervslivets foretrukne uddannelses- og udviklingspartner Vi vil være erhvervslivets foretrukne uddannelses- og udviklingspartner. Gennem uddannelse, innovation samt praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling sætter vi viden i spil på en måde, der skaber værdi for studerende, virksomheder, medarbejdere og erhvervsakademi.

Mød os!

Lokationer

For at kunne sikre et moderne uddannelsesmiljø med plads til de mange studerende blev det i 2013 besluttet at etablere nye campusfaciliteter i Odense og Vejle.

Campus i Odense

Den 1. august 2016 åbnede erhvervsakademiet Lillebælts nye, fælles campus på adressen Seebladsgade 1 i Odense C. Dermed blev 3.000 studerende fra en række adresser rundt omkring i Odense samlet under ét tag på en central placering tæt på centrum, banegård og havn. Campusbygningerne på i alt 20.000 m2 forener nogle af grundens gamle industribygninger med helt nyt og skaber et topmoderne og bæredygtigt uddannelsesmiljø med lækre og lyse klasseværelser, laboratorier og fællesarealer for de mange studerende, der har deres gang i bygningerne.

Campus i Vejle

Den 1. januar 2015 blev Erhvervsakademiet Lillebælts studerende i Vejle samlet under ét tag på Boulevarden 25 – en god placering på Vejles uddannelses-rambla. De 500 studerende i Vejle har med 5.000 m2 god plads at boltre sig på. De 5.000 m2 rummer bl.a. en flot og stor study lounge, laboratorier, nicher og grupperum, gode klasseværelser med plads til varieret undervisning og fordybelse samt en hyggelig og rummelig kantine.

Events

På erhvervsakademiet afholder vi løbende events, som afhængig af indhold kan være af stor interesse og relevans for såvel nuværende studerende som kommende studerende og andre udefrakommende. Vores events spænder vidt fra studiefester til gæsteforedrag med erhvervsfolk, praktiske projekter med virksomheder og Åbent Hus på vores adresser. Fælles for alle events er, at vi bestræber os på at gøre dem både spændende og aktuelle for deltagerne.
Se mere på eal.dk/events

Dine muligheder

Mange uddannelsesmuligheder 

Vores videregående uddannelser er delt ind i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelserne er videregående uddannelser, hvor du både får teoretisk viden og praktiske udfordringer. De fleste erhvervsakademiuddannelser er 2-årige. For at blive optaget på uddannelserne skal du enten have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Professionsbacheloruddannelser

En professionsbacheloruddannelse (Pba.) består af både teoretisk og praktisk undervisning, hvor den praktiske del foregår som praktikophold i en virksomhed. En del professionsbacheloruddannelser varer 1½ år, og kan tages som overbygninger på erhvervsakademiuddannelser. Andre professionsbacheloruddannelser er samlede forløb på 3½-4 år.

Vores mission

Vi uddanner til innovation og vækst i erhvervslivet. Vores dimittenders særlige styrke er, at de straks er klar til at varetage et job i erhvervet samt forny og nytænke erhvervet.

Bliv en af os

Invester i din fremtid

Tag en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på Erhvervsakademiet Lillebælt. 

Studieretninger

Finans & Økonomi, Events, Oplevelser & Tursime, Multimedie & IT, Byggeri, Salg, Marketing og Forretningsudvikling, Teknologi, Energi & Logistik, Laboratorie, Jordbrug & Proces.

Få hjælp til dit valg

Ønsker du mere information om en af erhvervsakademiets uddannelser, er du altid velkommen til at kontakte uddannelsens studievejleder. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med din ansøgning eller svare på spørgsmål omkring adgangskrav, optagelse, merit, SU, m.m. Du finder vores studievejledere på eal.dk/studievejledere.

  Vi er lige her

  Erhvervsakademiet Lillebælt  Vi er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

  Erhvervsakademiet Lillebælt
  Seebladsgade 1
  5000 Odense C

  T: (+45) 70 10 58 00
  E: eal@eal.dk
  W: www.eal.dk