top
.

Ta' hul på din fremtid

Naturvidenskab på Københavns Universitet

Hvem er vi?

Naturvidenskab på Københavns Universitet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE.

Vi er Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.500 ansatte og 9.500 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. 

  Universitet          København
 


Den væsentligste opgave

Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt.

Økonomisk vækst

Samtidig skal fakultetet være med til at skabe økonomisk vækst og dermed sikre vores velfærd i samfundet. Det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter, såvel herhjemme som i udlandet.

En fantastisk verden af viden

Har du lyst til at læse på et internationalt universitet med et levende studiemiljø? Drømmer du om en uddannelse i tæt kontakt med virkeligheden med gode jobmuligheder? Og vil du være med, når vi laver forskning og skaber viden for fremtiden? Så finder du helt sikkert en oplagt uddannelse blandt vores 21 bacheloruddannelser og 33 kandidatuddannelser indenfor det natur- og biovidenskabelige område på Københavns Universitet.

Mød os!

Oplev Science

Hvad enten du er gymnasieelev på udkig efter studieretningsprojekt, folkeskoleklasse på jagt efter spændende faglige oplevelser eller med familien på udflugt har vi flere spændende tilbud indenfor den natur- og biovidenskabelige verden.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er din chance for at opleve en dag som bachelorstuderende på SCIENCE og prøve studielivet, inden du tager den endelige beslutning. Du kan få en fornemmelse af det faglige niveau, miljøet på studiet og stille dine spørgsmål om studielivet direkte til en studerende.

Studieretningsprojekt

Ny viden til dit individuelle studieretningsprojekt, professionelt udstyr til dine forsøg i SCIENCEs laboratorier, undervisning og sparring med SCIENCEs forskere, samarbejde og videndeling med andre 3.g-elever, indsigt i ny forskning inden for dit SRP-emne, inspiration til litteratur og relaterede emner, kendskab til studielivet og møde med studerende på SCIENCE

Åbent hus

Næste Åbent Hus på SCIENCE kan du finde hér

Dine muligheder

Uddannelse

Læs Naturvidenskab på Københavns Universitet

Uddannelsesforløb

Vores uddannelser følger i de fleste tilfælde en 3+2+3 struktur. Det betyder, at du først tager en 3-årig bacheloruddannelse og herefter kan fortsætte med en 2-årig kandidatuddannelse.

Efteruddannelse

Efter kandidatuddannelsen har du mulighed for at læse videre på en 3-årig ph.d.-uddannelse. Derudover har vi også en række andre uddannelsestilbud, herunder efter- og videreuddannelser.

Bygninger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er placeret på alle KU's fire campusser: Frederiksberg, Nørre, Søndre og City. Derudover er der enheder bl.a. i Helsingør, Nødebo og Taastrup.

Bliv en af os

Din fremtid på Københavns Universitet Science

Få vejledning, sparring og hjælp undervejs i din uddannelse og vejledning om dine muligheder for at blive studerende på SCIENCE.

Fritid

Generelt siger vi, at du skal regne med at bruge ca. 40-46 timer om ugen på din uddannelse. Ofte har du omkring 20 timers undervisning om ugen, og herudover skal du regne med at bruge 20-26 timer på forberedelse, gruppearbejde mm.

Venner

Den første uge på uddannelsen, uge 35, kalder vi campusugen. Den uge er afsat til at lære både universitetet, uddannelsen og de andre nye studerende at kende. Det er derfor en rigtig god idé at deltage i campusdagene, hvor du både vil møde undervisere og ældre studerende og få en god fornemmelse af uddannelsen og de faglige og sociale aktiviteter, der er i løbet af året.

Studievalg

Vi er lige her

Naturvidenskab på Københavns Universitet

Har du lyst til at læse på et internationalt universitet med et levende studiemiljø? Drømmer du om en uddannelse i tæt kontakt med virkeligheden med gode jobmuligheder? Og vil du være med, når vi laver forskning og skaber viden for fremtiden? Så finder du helt sikkert en oplagt uddannelse blandt vores 21 bacheloruddannelser og 33 kandidatuddannelser indenfor det natur- og biovidenskabelige område på Københavns Universitet.Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.500 ansatte og 9.500 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C

T: +45 35 33 28 28
E: science@science.ku.dk
W: science.ku.dk