top
.

ELEVER VIL HAVE ANSVAR - OG FÅR DET

I IT-virksomheden Delfi Technologies er der tradition for at tage elever og lærlinge. For eleverne er det at få tildelt ansvar afgørende for om eleven vurderer elevopholdet som en succes. For at virksomheden kan kalde elevperioden en succes, afhænger af elevens lyst, engagement og nysgerrighed.


Elever i Delfi Technologies

I august starter endnu en elev i Delfi i Køge, så der i alt er syv elever. Virksomheden råder over hundrede medarbejdere, spredt ud på seks lande, hvor hovedkontoret i Køge beskæftiger knap halvdelen. Det betyder, at lige under 15 procent af medarbejderstaben er under uddannelse. 

Der er kontor-, lager-, IT-supporter-, eventkoordinator elever, samt en datateknikerlærling og en trainee. Delfi har stillet spørgsmål til hvad eleverne egentlig vægter i forhold til elevpladsen og hvad der egentlig er vigtig for Delfi i forbindelse med elevudvikling. 

Jeg har tidligere startet en længerevarende universitetsuddannelse, men måtte erkende, at den meget teori tiltrak mig overhovedet ikke. Årsagen til at jeg valgte, at gå i lære som kontorelev var i håbet om en vekslende og lærerig hverdag. Jeg er elev i teknikafdelingen og har fokus på det administrative. Jeg er hurtig blevet tildelt ansvar og føler selv, at jeg bidrager til at det hele glider og potentielle udfordringer bliver løst. For mig er det, at jeg har ansvar for en række opgaver bliver løst, med til at motivere mig og til at gøre hverdagen positiv interessant, fortæller Tinna, der er voksenelev og har været i Delfi i et års tid. 

Tinna Sørensen, kontorelev

I logistik- og indkøb sidder endnu en kontorelev. Han kommer direkte fra gymnasiet, hvor de fleste kontorelever kommer fra handelsskolen. Han oplever selv, at han har udviklet sig meget efter, at han er begyndt i lære. Hans mangeartede opgaver og dertil ansvar trives han rigtig godt med. 

 I starten var det rigtig meget at tage ind. Jeg kendte ikke til systemerne, forretningsgangene eller kollegaerne. Efter at jeg nu har været her i knap otte måneder føler jeg, at alting er blevet nemmere. Førhen var jeg nok lidt doven, men efter jeg har fået en del ansvar og har lært systemerne at kende, så er det ikke svært at få tingene gjort til tiden, fortæller Selcuk, der er på den nyeste elevuddannelse fra Niels Brock. 

Investering i fremtiden

Alle elever har en ’elevvejleder’, men det overordnet ansvar for eleverne er Lene Bøje Brandt’s, der er HR-konsulent og i øvrigt selv har været i lære i Delfi tilbage i 2004. Hun har ansvaret for at rekruttere elever, for at skole- og praktik forløb går som forventet og eventuelle udfordringer, der kan opstå i elevperioden, løses. 

 Vi rekrutterer altid elever og lærlinge med henblik på fastansættelse efter endt uddannelse, såfremt der er plads til det. Det betyder, at vi ser det som en investering, som vi skal udvikle bedst mulig. Vi har siden 2001 haft 38 elever igennem, foruden de syv vi har pt. Ud af de 38 elever er 26 efterfølgende blevet fastansat. Nogle af dem har været ude i en kortere eller længere periode og så kommet retur. Langt størstedelen af de 26 tidligere elever er stadig at finde i Delfi i dag fortæller Lene.

Igennem de senere år har det rygtet sig i uddannelsessystemet, at Delfi er et godt elev-sted. Af samme årsag, kan Lene heller ikke klage over antallet af ansøger om læreplads. 

Den store interesse for en læreplads hos Delfi, giver os muligheden for at udvælge lige præcis de elever, som vi finder bedst jævnfør personlighed og engagement. Vi gør meget ud at pålægge eleverne ansvar i forhold deres udvikling i elevperioden. Med ansvar følger udvikling og det afslører samtidig noget om hvad eleven indeholder og evner, fastslår Lene, der understreger, at ansvar er med til og afgørende for om en elev kommer ud i den anden ende selvstændig og med masser af selvtillid. 

Billig arbejdskraft eller?

Opfattelsen er ofte, at elever blot er billig arbejdskraft. Denne opfattelse er divisionsdirektør Michael Jørgensen lodret uenig i, ligesom han heller ikke vil pudse glorien og påstå, at Delfi kun hyre ud fra et samfundsmæssigt ansvar, men også ud fra en langsigtet strategi om rekruttering i et marked hvor nogle typer stillinger kan være svære at besætte. Hvis der skal sættes økonomi på, så er det Michaels opfattelse, at der er flere udgifter forbundet med at have elever, som gør at det skal betragtes som en investering og mulighed på sigt, for at rekruttere fra egen ’fødekæde’. Nogle af de ressourcer som blandt andet skal tænkes ind i et uddannelsesforløb er, at elevvejlederen bruger mange dyre timer på oplæring. Dertil kommer der skoleophold, dvs. at eleven måske er væk i den travleste periode – altså er det er resurse som man ikke helt kan regne med. I gennemsnit er en kontorelev væk mellem 8-10 uger om året. 

Det som elever og lærlinge bidrager med, er spontanitet og nysgerrighed - og så stiller de spørgsmål. Ofte er spørgsmålene med til at udfordre os i vores måde at løse opgaver på og det generelle set up - og det er sundt. Jeg oplever også, at eleverne er med til at sikre vidensdeling, når de med nysgerrighed spørger ind til kollegaer med flere års anciennitet, hvilke har stor værdi for den fremtidige udvikling i Delfi, fastslår Michael, som har været i virksomheden i mere end 20 år. 

Ifølge Michael er der god mening i at ansætte elever og lærlinge og skal bundlinjen medtages, så er specielt de fire-årige datateknikerlærlinge attraktive. Datateknikerlærlinge er fra starten specialiseret, og evner de ansvar og engagement, så leverer de allerede efter de første halvanden år. Når de har endt deres uddannelse er de ofte værd at fortrække fremfor at hyre en udefra jævnfør Michael. 

Karakter er ikke afgørende

Når der skal rekrutteres elever i Delfi kigges der ikke kun på karakter, faktisk tæller karakterne ikke det store i det samlede billede. Ifølge Lene, HR-konsulent, så rekrutteres der efter devisen ’Hire for attitude, train for skills’ – med andre ord, der hyres efter personlighed og drive, kompetencerne sørger Delfi Technologies for at modne i den potentielle kandidat. Samme holdning deler divisionsdirektør Michael Jørgensen. I rekrutteringsprocessen kigger Michael i langt højere grad på fritidsinteresser og fritidsjobs end på karakterne i afgangsbeviset. 

At en potentiel elev har været spejderleder eller gået til fodbold i flere år, siger mere om personen end et tal på skalaen, dog skal tallet heller ikke være helt ude af skalaen. At man kan begå sig i en holdsport som fodbold, siger noget om samarbejdsevner og fleksibilitet. Har man været spejderleder eller lignende, siger det noget om personens drive, engagement og lederskab. Det er kompetencer, som er forudsætningen for på sigt, at kunne forvalte et ansvar og arbejde selvstændigt. Den tredje og afgørende forudsætning for at blive elev i Delfi er kemien. Det er afgørende, at kemien passer ind i de relationer som eleven skal være en del af i hverdagen ellers opnår hverken elev eller virksomhed succes, fortæller Michael. 

I Delfi synes sammensætningen af elever, tidligere elever som er fastansat, og som fungerer som kulturbærer, samt en god portion medarbejdere udefra at give en god balance.

Adresse
Galoche Alle 1, 4600 Køge

Website
delfi.com

Læs mere
Følg os

Delfi Technologies

Delfi Technologioes udvikler softwareløsninger med udgangspunkt i stregkodeteknologi til detail-, lager & logistik branchen, samt sundhedsvæsnet. Virksomheden har kontorer i Sverige, Norge, Tyskland, Italien og Vietnam. I dag har Delfi Technologies over 100 medarbejder i alt, hvoraf halvdelen sidder i hovedkontoret på Galoche Allé i Køge.