top
.

En indretningsskole med over 60 års frit flydende kreativitet

IndretningsAkademiet

Hvem er vi?

IndretningsAkademiet

IndretningsAkademiet er en privat indretningsskole, hvor du kan uddanne dig til indretningsarkitekt

Vi er IndretningsAkademiet 

IndretningsAkademiet er en privat indretningsskole, hvor du kan uddanne dig til indretningsarkitekt. Skolen bygger på 60 års erfaring med uddannelse af indretningsarkitekter.  

  Indretningsarkitekt                     Snekkersten
 


Vores historie

IndretningsAkademiet er en moderne indretningsskole, hvor vi har et stærkt fokus på at udvikle uddannelsens undervisningsmetoder og -materialer og lægger stor vægt på den løbende faglige inspiration og dialog mellem studerende og undervisere. IndretningsAkademiet har uddannet indretningsarkitekter siden 1956. Indtil 2015 under navnet Akademisk Brevskole. Selve uddannelsen til indendørsarkitekt, som det hed dengang, regnes for at være begyndt d. 16. marts 1958. I 1985 fusionerede Akademisk Brevskole med Mønsteds Kursus, som var Danmarks største brevskole ved direktør Jørgen Sejersen

Jørgen Sejersen valgte dog i 1992 at koncentrere sig udelukkende om Akademisk Brevskole. I 2008 overtog Pia Skriver Holmer. I dag er det indretningsarkitekt Mette Rørdam, der ejer og driver skolen, som hun overtog i 2014. I 2015 skiftede vi navn fra Akademisk Brevskole til det mere sigende "IndretningsAkademiet", og skolen fik samtidig et helt nyt visuelt udtryk. Ambitionen er at bygge videre på de gode traditioner og erfaringer fra den lange historie og samtidig udvikle skolen til en moderne og inspirerende uddannelsesinstitution.

Skolens ledelse

IndretningsAkademiet ejes og drives af Mette Rørdam, Indretningsarkitekt og direktør. Mette Rørdam overtog skolen i 2014. Mette Rørdam er uddannet indretningsarkitekt på Skolen for Boligindretning, der i dag er en del af Danmarks Designskole. Hun har i mere end 30 år arbejdet professionelt med indretning af butikker, boliger, kontorer, hoteller, udstillingsstande mv. i indland og udland. Før hun overtog Akademisk Brevskole og gjorde den til IndretningsAkademiet, har Mette Rørdam været censor for mange hundrede eksamensprojekter på uddannelsen til indretningsarkitekt. 

Mød os!

Mød vores dygtige medarbejdere 

Vi har over 60 års erfaring - vi kan med sikkerhed hjælpe dig trygt igennem uddannelsen

Mød Mette Rørdam - ejer af IndretningsAkademiet

 

"For mig handler indretning først og fremmest om mennesker, og det er den tilgang, jeg gerne vil give videre til vores mange studerende. Vi skal som indretningsarkitekter bruge vor viden til at indrette, så mennesker trives i deres omgivelser. Det kræver både stærke faglige kompetencer og en veludviklet evne til at observere, lytte og sætte sig i andres sted" – Mette Rørdam.

"Jeg er vild med at få mennesker til at blomstre, så de styrker deres talenter og udnytter deres potentiale fuldt ud. Derfor var det oplagt for mig at gribe muligheden for at købe Akademisk Brevskole og videreudvikle den til en smuk og moderne indretningsskole, hvor de studerende får de bedste forudsætninger for at tilegne sig indretningsfaget og arbejde professionelt med de forskellige former for indretning."  - Mette Rørdam.

Praktisk information om uddannelsen

Uddannelsen til indretningsarkitekt på IndretningsAkademiet er fordelt på 30 lektioner, der afsluttes med opgaver, som den studerende skal indsende til rettelse. Indmeldelse modtages kun til uddannelsens fulde pensum. Uddannelsen løber fra indmeldingsdatoen og er normeret til 4.000 timer. Den studerende kan strække lektionerne over samlet set maksimalt fem år fra indmeldelsesdatoen. Hvornår den studerende i fem-årsperioden vælger at tage lektionerne, har ingen betydning for betalingsforpligtelserne som angivet nedenfor. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. 

Medarbejdere

Skolens ledelse, lærere og eksaminatorer er alle uddannede arkitekter eller indretningsarkitekt.

Fast underviser og vejleder 
Philippa Suenson er din faste underviser og vejleder gennem uddannelsen. Hun er uddannet arkitekt, MAA, og Indretningsarkitekt. Philippa Suenson har mange års erfaring med rollen som underviser i indretning og har været med til at planlægge undervisningsmateriale og opgaver. Du får skriftlig feedback på alle dine opgaver, og du kan også ringe til Philippa, hvis du har brug for at drøfte en opgave eller en udfordring på studiet. 

Eksterne censorer 
Eksamensprojekter bedømmes af eksterne censorer med uddannelse som arkitekt og indretningsarkitekt. 

Dine muligheder

Bliv klogere på dine muligheder hos os

Hos IndretningsAkademiet har du mange muligheder, find ud af om det er noget for dig!

Al undervisning på uddannelsen som indretningsarkitekt foregår som professionel fjernundervisning med individuel vejledning og feedback. Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber.

Uddannelsen forudsætter, at du brænder for at lære faget, men kræver ingen særlige forkundskaber. Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet. 

I løbet af uddannelsen kommer du igennem et omfattende og spændende pensum med en lang række vigtige temaer, der er afgørende for, at du kan arbejde professionelt med indretning – fra møbellære, materialelære, bygnings- og belysningslære til forståelse af bygningskrav, installationer og arkitekturhistorie.

Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger. Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem.

Faglige temaer på uddanelsen

De i alt 30 inspirerende lektioner sikrer, at du kommer igennem alle de faglige emner, du skal være fortrolig med som indendørsarkitekt. For hver lektion får du tilsendt et grundigt undervisningsmateriale og de opgaver, du skal løse til lektionen. Skolens lærere retter og kommenterer din besvarelse individuelt, så du hele tiden bliver bedre. Du er også velkommen til at ringe til os med spørgsmål.

Tegning

Som arkitekt skal du kunne tegne. Derfor er det et fag, der bliver taget op med mange vinkler gennem hele uddannelsen. Du lærer bl.a. at mestre skraveringer, signaturer, frihåndsskitser, arbejdstegninger og klienttegninger. 

Formgivning

Formgivning omhandler formopfattelse inden for alle indretningsarkitektens arbejdsområder, lige fra boligindretning til design af brugsgenstande.

Indretningslære

Mange lektioner i studiet er dedikeret til boligindretningen med emner som rumudnyttelse, møbelstørrelser, pladskrav, passagearealer, opmåling mv. Farvelære er også en vigtig del af indretningslæren, og du lærer om farveteori, kontrastfænomener, farvekombinationer og meget andet. 

Møbellære

I møbellære lærer du om kravene til forskellige møbeltyper, møbeltegninger, møbelmaterialer og møbelkonstruktioner. Emnet omfatter både privatboligens almindelige møbeltyper og møbeltyper, der er specifikke for bestemte erhverv, fx skole- og institutionsmøbler samt specielt inventar til fx restauranter, butikker og banker.

Belysningslære

Med grundig indsigt i belysningslæren kan du skabe mirakler med det rigtige lys. Du lærer bl.a. om de lystekniske grundbegreber, kravene til god belysning, lysarmaturer og andre lyskilder. 

Bygningslære

Bygningslæren starter med de basale elementer i det rå hus: murværk og trækonstruktioner, bygningsmaterialer, konstruktionsprincipper samt træværk som fx vinduer, døre, gulve og paneler. Du lærer også om træets egenskaber og muligheder i forhold til møbelkonstruktion.

Materialelære

Materialelære er bl.a. en del af bygningslæren. Du lærer bl.a. om de materialer, der indgår i de forskellige håndværkeres arbejdsområder. Materialelæren omfatter også tekstiler, møbelstoffer, gardiner og gulvbelægninger samt dekorative materialer som maling, lakker og tapet.  

Bygningskrav

Myndighedernes bygningskrav og bygningsregler er også et vigtigt led i undervisningen. Områder som isolering (mod lyd, varme, kulde og fugt) behandles både ud fra de tekniske, funktionsmæssige og lovgivningsmæssige vinkler.

Husets installationer

Alle husets vigtige installationer som vand, kloak, afløb, el og ventilation bliver grundigt gennemgået i løbet af undervisningen.

Køkken og bad

Køkken og bad er blandt de vigtigste rum i et moderne hjem. Derfor fylder det også i undervisningen. Du lærer fx om effektive og ergonomiske arbejdsforhold, arbejdsredskaber, indretning med hårde hvidevarer og meget mere.

Projektering og organisering

Som indretningsarkitekt kan du ud over indretningsopgaver blive involveret i regulære om- eller tilbygninger – af boligen eller andre lokaler. Du lærer om projektering, herunder boligplanlægning og planlægning af byggerier. Desuden lærer du gennem disciplinen byggesagsorganisering om den normale tilrettelæggelse af arbejdet ved byggerier.

Arkitekturhistorie

Som afslutning på hele uddannelsen modtager du en gennemgang af arkitekturens udvikling gennem tiderne suppleret med stillære fra oldtiden til vor tid. Den vil give dig en æstetisk ballast i de opgaver, du nu kan kaste dig ud i.

Studieplan/lektionsoversigt

De 30 lektioner er opdelt i tre semestre, og du kan selv fordele studietiden over en periode på op til 5 år – eller gå hurtigere til værks, hvis du har tid og lyst. Du kan altså tage uddannelsen i dit eget tempo, og du kan sagtens følge uddannelsen samtidig med, at du passer dit daglige arbejde. Det anslåede timeforbrug er ca. 4.000 timer. Du bliver dermed godt klædt på til at arbejde professionelt med alle dele af faget. Se hele lektionsoversigten her

Bliv en af os

Uddan dig hos IndretningsAkademiet

Vejledning og feedback

Individuel vejledning og feedback

Som studerende på IndretningsAkademiet har du en fast vejleder, der hele vejen gennem uddannelsen giver dig feedback på dine opgaver og guider dig til at blive endnu bedre. Din vejleder retter og kommenterer din besvarelse individuelt, og du får din feedback samtidig med den næste opgave, så du kan bruge kommentarerne i din udvikling. Du er også velkommen til at ringe til din vejleder, hvis du har spørgsmål til opgaverne.

Du kan følge med i din indlæring

Din faglige udvikling vil hele tiden blive evalueret gennem de kontrolspørgsmål og øvelser, der indgår i hver enkelt lektion. På den måde kan du kontrollere din egen indlæring sideløbende med, at du modtager din lærers kommentarer og feedback.

Når du er færdiguddannet indretningsarkitekt, kan du bruge dine kompetencer som rådgiver ved indretning af private boliger og til indretning af erhvervslokaler som fx kontorer, restauranter og butikker

Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet. Gennem uddannelsen som indretningsarkitekt bliver du kvalificeret til at arbejde professionelt med indretning. Vi vil alle gerne bo smukt, hyggeligt og praktisk. Derfor bruger de fleste mennesker meget tid og mange penge på boligen – men resultatet er ikke altid lige gennemtænkt. Det, der mangler, er personen med overblikket og fagkundskaben. Det kan blive dig. I løbet af uddannelsen kommer du igennem et omfattende og spændende pensum med en lang række vigtige temaer, der er afgørende for, at du kan arbejde professionelt med indretning – fra møbellære, materialelære, bygnings- og belysningslære til forståelse af bygningskrav, installationer og arkitekturhistorie. Du lærer at projektere og organisere, så du kan være en kompetent sparringspartner ved om- og tilbygninger. Du udvikler din evne til at få ideer, der fungerer i praksis, og til at planlægge processen derhen. Og så bliver du skolet i at præsentere ideerne, så andre kan forstå dem. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder her

Hør hvad de glade kursister har at sige til uddannelsen

"Da jeg startede på uddannelsen fyldte indretning allerede lidt i mit arbejde. Det er en faglig rigtig god uddannelse, og man skal have en genuin interesse for at tegne og indrette..." — Karl-Erik Svensson, byggeingeniør med egen virksomhed.

Tilmeld dig som indretningsarkitekt

Bliv indretningsarkitekt

Din evne til i tankerne at rense et rum for sin nuværende indretning, male det i nye farver og møblere det på en ny måde, er et værdifuldt talent, der fortjener at blive udviklet. 

Har du spørgsmål?

Vi har samlet en liste med svar på de vigtigste spørgsmål til uddannelsen. Hvordan tilmelder du dig? Hvordan betaler du? Hvordan foregår eksamen? Er uddannelsen SU-berettiget?

VI ER LIGE HER

IndretningsAkademiet

En indretningsskole med over 60 års frit flydende kreativitetIndretningsAkademiet er en privat indretningsskole, hvor du kan uddanne dig til indretningsarkitekt. Skolen bygger på 60 års erfaring med uddannelse af indretningsarkitekter. 

IndretningsAkademiet
Staget 12
3070 Snekkersten