top
.

Vil du være en del af noget større?

Folkekirken

Hvem er vi?

Folkekirken

Folkekirken er en af Danmarks absolut største kulturinstitutioner og den største arrangør af lokale og nærværende kulturelle begivenheder

Vi er Folkekirken

Folkekirken er en af Danmarks absolut største kulturinstitutioner og den største arrangør af lokale og nærværende kulturelle begivenheder. Folkekirken har brug for præster, som sætter deres faglighed, kreativitet og imødekommenhed højt, når de gør Folkekirken værdifuld for vores mange medlemmer. 

  Præst                      Hele landet
 


Dit studievalg påvirker dig resten af livet - Så tænk stort!

Måske overvejer du at læse filosofi, psykologi eller antropologi. Eller måske religionshistorie, idéhistorie eller kommunikation. Med hvis du vælger teologistudiet, kommer du til at fordybe dig i alle disse områder og meget mere, blandt andet sprog og kultur, etik og religionsfilosofi. Der er formentlig ingen studier, der rummer så mange forskellige aspekter og fag som teologistudiet. Så hvorfor vælge noget fra, når du kan vælge så meget til?

Hvem er jeg? Hvad er livets mening?

Livet er fyldt med store spørgsmål, som mange har stillet sig selv i århundreder. Teologistudiet giver dig mulighed for at møde en rigdom af undervisning, teori, litteratur, lærere, medstuderende og redskaber. Det giver dig forudsætningerne for at diskutere, reflektere over og tage brydetag med nogle af livets store spørgsmål, og finde dine egne bud på de gode svar.

Du får inspiration fra de store tænkere

Der er sagt og skrevet meget klogt om livet. På teologistudiet får du alle muligheder for at fordybe dig i og lære af, hvad nogle af verdens udødelige tænkere har tænkt, og sætte det i relation til vores liv i det 21. århundrede. Du får inspiration fra Løgstrup, Kierkegaard, Grundtvig og mange af de andre store tænkere. 

Teologistudiet

Teologistudiet er et 6 årigt studium opdelt i bachelor og kandidat. Du kan studere i Aarhus og København. 

Du skal gøre dig umage
Når du er blevet optaget på teologi, får du indsigt i verdens, filosofiens og kirkens historie. Studiet kræver, at du blandt andet lærer hebraisk, latin og græsk for selv at kunne tolke de gamle skrifter.

Når du er blevet Cand. Theol. Kan du blive optaget på pastoralseminariet
Her får du den praktiske uddannelse i at være præst. Uddannelsen omfatter blandt andet to praktikophold hos en præst i et sogn.

Din første tid som præst
Når du er færdig på pastoralseminariet, kan du tage næste skridt i dit nye liv. Du bliver hjulpet godt på vej af menighedsråd, kolleger og mentorer. Du kan etablere samarbejde med og udveksle erfaringer med unge og ældre kolleger. Og du får tilbudt masser af efteruddannelse resten af dit arbejdsliv.

Mød os!

Vil du være en del af noget større?

Brænder du for at give mening i menneskers liv? Bliv klogere på hvordan det er, at have en hverdag som præst. 

Hør hvad andre siger om at være præst

Ofte er der situationer, som i sagens natur er følelsesmæssigt belastende. Men når det er allerværst, føler man til gengæld også, at det er allermest meningsfyldt, at det jo virkelig er derfor, jeg gør det her

JENS CHRISTIAN BACH IVERSEN, SOGNEPRÆST, KOLDING 

Jeg bliver selv klogere af at gå på arbejde hver dag. Når jeg eksempelvis har skrevet en prædiken, tænker jeg ofte, nu forstår jeg noget om menneskets eksistens, jeg ikke har forstået før

BIRGITTE KRAGH ENGHOLM, SOGNEPRÆST & UDVIKLER, SCT.                       MATTHÆUS KIRKE, VESTERBRO 

At være præst er ikke bare et job, men en livsstil båret af tro, håb og kærlighed. Hver eneste dag bliver du inviteret inden for i menneskers liv. Det er dér, du gør en forskel

HENRIK WIGH-POULSEN, BISKOP, AARHUS STIFT

Hver dag er ny og uforudsigelig. Ingen dage er ens. Alle dage er meningsfulde 

HENRIK GADE JENSEN, SOGNEPRÆST, DANNEMARE SOGN 

Bliv en del af et kollegialt fællesskab 

Som præst bliver du en del af et kollegialt fællesskab med mange engagerede, dygtige, vidende og livsglade mennesker. Du får mange muligheder for kurser, studieorlov og videreuddannelse. Du indgår i en Folkekirke, hvor værdier som frihed, medmenneskelighed, imødekommenhed og oprigtighed står højt. Du bliver en del af den kristendom og livsforståelse, som har eksisteret i tusinder af år og er meget større end os selv.Folkekirken har brug for præster, som sætter deres faglighed, kreativitet og imødekommenhed højt, når de gør Folkekirken værdifuld for vores mange medlemmer. 

Få mere at vide om teologistudiet og jobbet som præst ved at læse brochuren her

Dine muligheder

Teologistudiet giver dig mange jobmuligheder

Teologistudiet giver dig jobmuligheder inden for bl.a HR og kommunikation - du kan også blive præst!

Du har en verden af jobmuligheder

Der er arbejde til præster i hele Danmark, og der er attraktive stillinger både på landet og i byen. Folkekirken er der, hvor folk er. De fleste bliver sognepræster, og nogle har en embedsbolig i sognet, mens andre bor i deres egen bolig. Du kan arbejde som eneste præst i et sogn eller som en del af et team.

Du kan blandt andet vælge at blive:

Beredskabs - børne - cykel - diakoni - døve - felt - fly - flygtninge - fængsels - erhvervs - gade - hospice - hospitals - indvandrer - kirkens korshærs - natkirke - plejehjems - skole - sogne - studenter - sømands - sygehus - uddannelses - udlands - ungdoms - universitets - PRÆST 
Du kan også blive provst eller biskop

Du skaber selv dit job

Det er krævende at være præst, fordi du har mange opgaver og udfordringer hver eneste dag. Det eneste, du kan være sikker på, er at dagen bliver uforudsigelig, og at du kommer til at gøre en meningsfuld forskel. En vigtig del af dit arbejde er at holde gudstjeneste. Samtidig får du mulighed for at løfte livets store øjeblikke: Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Som præst har du udstrakt frihed, selvstændighed og muligheder for at skabe dine egne arbejdsområder. Du kan bidrage med noget værdifuldt i dit lokalsamfund ud fra dine egne kompetencer og ambitioner og ud fra de særlige betingelser og udfordringer, der er i dit sogn. Det kan for eksempel være opsøgende socialt arbejde blandt de svageste i samfundet. Eller samarbejde med skoler, erhvervslivet, fritidsklubber og kulturinstitutioner. 

Dåb, konfirmation, bryllup

Det er et meget stort privilegium at være en del af andre menneskers liv i deres afgørende øjeblikke. Du kommer tæt på dem i den dybeste sorg og den højeste lykke. Kirken er her også for at holde fast i det store, smukke og skønne. Kirken sætter menneskers liv i større perspektiv, når glæden er så stor, at man må dele den. Du bliver kulturbærer og en central del af sognet og lokalsamfundet. Blandt andet får du eksistenssamtaler med vordende forældre, hvor I sammen kan sætte ord på værdier, mening og identitet i forældrerollen. Og i konfirmationsundervisningen bidrager du til konfirmandernes forståelse af etik, historie og andre livstemaer gennem samtaler om livet, traditioner og livssyn.

Bliv en af os

En del af fællesskabet

Du bliver klogere hver dag

Du møder hele tiden nye mennesker, som giver dig inspiration og refleksion, og som gør dig klogere på livets spørgsmål og problemstillinger. Samtidig har du som præst en forpligtelse til at studere og videreuddanne dig hele arbejdslivet. Du skal fyldes mentalt op, så du altid har mere at øse af i forhold til din menighed. På den måde får du andre til at vokse, samtidig med at du selv vokser.

Sammen om ledelse og udvikling

Til hverdag kommer du til at arbejde tæt sammen med andre præster, din provst, menighedsrådet og kollegerne i sognet: Kordegn, graver, organist og kirkekor. Du skal kunne lide at stræbe efter de ledelsesmæssige mål, I sætter i fællesskab. Det kræver organisatoriske evner 

Du skal være god til at lytte

Som præst skal du være god til at kommunikere – både på tomandshånd og i store fora. Og du skal forstå at lytte! Du skal have lært en masse teologi, og du skal have et stort teologisk kraftoverskud for at kunne sætte livet i perspektiv.

I prædikener, undervisning og foredrag vil dine tilhørere gerne mærke, at du har viden, menneskelig erfaring og dannelse. Alt hvad du har lært på teologistudiet og pastoralseminariet giver dig en stærk basisviden. Samtidig følger en god taler med tiden, så du kan sige noget aktuelt i din prædiken og i dine taler.

Det er en kunst at prædike, så det rører mennesker og får dem til at leve livet. Når du skriver søndagens prædiken begynder en kreativ proces, hvor du skal reflektere over dagens tekst fra evangelierne. Hvordan kommer der noget vedkommende, livsnært og opløftende ud af teksten?

Som præst har du mulighed for at sige noget vigtigt, som har stor betydning for dine medmennesker. Det er ikke fordi præsten fortæller, hvad man skal tænke, tro og mene, men præsten giver sine tilhørere plads til at sætte deres eget liv i spil. Du får brug for al din erfaring og alt det, du har lært om kristendom, historie, religion, samfund, antropologi, etik, retorik og kommunikation. Når du er god til at lytte, bliver det lettere at sige noget vedkommende.

Læs mere og bliv klogere på hvad du vil

Folkekirken

Vil du vide mere om folkekirken? Så besøg vores hjemmeside - her finder du al information om kirken, vores arbejde, events og meget mere.

Bliv præst

Ønsker du et arbejdsliv med eksistentiel tænkning, historie, religion, samfund, antropologi, etik, sprog, kommunikation, ledelse, kultur, filosofi, værdier, livsvisdom, medmenneskelighed og livets store og små øjeblikke? Kort sagt alt mellem himmel og jord? Så besøg vores hjemmeside og læs mere om det at være præst. 

VI ER LIGE HER

Blivpræst.dkFolkekirken er en af Danmarks absolut største kulturinstitutioner og den største arrangør af lokale og nærværende kulturelle begivenheder.