top
.

Hvem er vi?

Snedkernes Uddannelser

Vi er Snedkernes Uddannelser

Snedkernes Uddannelser arbejder for at fremtidssikre træ-, møbel- og bygningsindustriens kompetencer. Vi repræsenterer en branche med gode karrieremuligheder. Inden for træ-, byggeri- og møbelindustrien er der brug for kvikke hoveder, og der er masser af spændende jobtyper og muligheder for udvikling af dine faglige kompetencer. En uddannelse med udgangspunkt i grundmaterialet træ er en god fremtidssikring og et godt fundament for efter- og videreuddannelse, og der er gode muligheder for at bevæge sig op af karrierestigen til leder- og mellemlederjobs.

  Snedkeruddannelse            Hele landet
 

Fra idé til virkelighed

I dag arbejder man som snedker med værktøjer og maskiner, der anvender den nyeste teknologi for at levere kvalitetshåndværk inden for byggeri, møbel og indretning både nationalt og internationalt.

Mød os

Uddannelserne og de studerende

Masser af karrieremuligheder

Maskinsnedker

Bygningssnedker

Møbelsnedker

Møbelpolstrer

Inden for snedkerfaget kan du vælge mellem forskellige uddannelser. Uanset hvilken af vores uddannelser du vælger, kan du også tage uddannelsen som international snedker eller som EUX, hvor du kombinerer med en gymnasial eksamen. Med en snedkeruddannelse kan du blive selvstændig, blive udstationeret og efter- og videreuddanne dig.

Maskinsnedker

Er du til computer eller robotter?

Maskinsnedkeren er håndværkeren, der står bag mange af de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Møbler, køkkener, døre, vinduer, gulve, lofter og meget mere. Som maskinsnedker opstiller du stationære maskiner, og programmerer højteknologiske CNC-maskiner og robotter. Du får kendskab til design og materialer, og du deltager i planlægning, styring og optimering af processen i en produktion.

Du kan få ansættelse i store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder, savværker, snedker- og tømrerværksteder og i plastindustrien. Du kan også blive selvstændig med egen virksomhed.

Mød lærlingen Christian

Bygningssnedker

Er du til kvalitet, teknik og teamwork?

Som bygningssnedker arbejder du med montering af præfabrikerede vinduer, døre, inventar, gulve og lofter mm. ude hos kunder. Du kan også arbejde på værksteder, hvor du anvender stationære maskiner. Du taler med kunder, planlægger arbejdsopgaver, og arbejder med kvalitetssikring.
Jobbet er meget udadvendt, og du kommer i kontakt med mange mennesker. Du kan arbejde i mindre eller større snedker– og tømrervirksomheder, eller virksomheder der fremstiller bygningsdele. Du kan også blive selvstændig med egen virksomhed.
Som bygningssnedker arbejder du både med nybyggeri, renovering og restaurering. Arbejdet kan foregå på værksteder, på fabrik, på byggepladser, i bygninger, og private hjem.

Mød lærlingen Mathias

Møbelsnedker

Vil du lave møbler i verdensklasse?

Dansk møbeldesign er kendt og værdsat verden over, og vores møbelsnedkere er uddannet til at producere møbler med højt håndværksmæssig finish.

Som møbelsnedker arbejder du med stationære maskiner og computerstyrede CNC-maskiner, der forarbejder emnerne ud fra din programmering. Du får kendskab til design og materialer, og du pudser, samler og overfladebehandler produkterne, og arbejder med kvalitetssikring. Du taler med kunder og planlægger arbejdsopgaver. Du lærer altså både det traditionelle håndværk såvel som produktion i større serier.

Du kan få ansættelse i små og store møbelproducerende virksomheder og inventarvirksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed.

Mød lærlingen Jule

Møbelpolstrer

Vil du lære om design og materialer, og give gamle møbler nyt liv?

Som møbelpolstrer lærer du at ombetrække nye og gamle møbler efter kundens behov og ønsker. Uddannelsen giver dig et arbejde, der involverer både hovedet og hænderne. Du vil komme i dybden med form, stil og farver for at kunne skabe både et traditionelt og et industrielt møbel eller en model efter en tegning. Under uddannelsen vil du lære at mestre arbejdet med tilskæring og fæstning af syede betræk.

Du har muligheden for at specialisere dig inden for blandt andet antikke, industrielle eller stilmøbler. Efter endt uddannelse kan du rådgive kunder om valg af møbelstoffer og steltyper.

Se vores film fra DM i Skills 2020

Som uddannet inden for én af de fire snedkeruddannelser har du mulighed for at arbejde i flere forskellige spændende brancher – Byggebranchen, Møbel- og inventarbranchen og
Dør- og vinduesbranchen.

Optagelse

Sådan bliver du snedker

Adgang

Du ansøger via optagelse.dk. Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge. Ansøgningsfristen er 1. marts. Du får svar om optagelsen senest 1. juni.

Du kan i øvrigt altid henvende dig på en erhvervsskole. Mange uddannelser begynder i juli/august og/eller januar, men ofte begynder de løbende hen over året og optager lærlinge flere gange om året. 

Grundforløb

Grundforløbet på en erhvervsskole varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen og 20 uger (G2) for alle andre. Her får du generel introduktion til faget og tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Du gennemgår grundfagene matematik F og teknologi F og gennemfører certifikatfagene epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb

Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du læreplads hos en virksomhed og arbejder med faget på en arbejdsplads. Undervejs i dit lærepladsforløb bliver du indkaldt til 6 skoleophold af 5 uger, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse - også i forhold til de dele af faget, du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din lærepladsvirksomhed.


Snedkeruddannelserne er erhvervsuddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem skoleophold på
en erhvervsskole og lærepladsforløb i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med.

Uddannelsen tager 3 år og 3-9 måneder, hvoraf 50 af ugerne foregår på en erhvervsskole.

Du kan begynde på uddannelsen ved at tilmelde dig grundforløbet på en erhvervsskole.
Hvis du allerede har fundet en læreplads, kan du også starte her og tage grundforløbet senere.
Elever, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del.
Alle andre, herunder elever med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del.
Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer.

Uddannelsens opbygning 

Optagelsesskema

Din fremtid

Mulighederne er mange

Læs mere om brancherne 

Dør- og vinduesbranchen

En branche med ledige lærepladser og et sikkert job efter endt uddannelse. Der var engang, hvor døre og vinduer blev håndlavet på snedkerværkstedet. Respekten for det gode håndværk er stadig i højsæde, men i dag fremstilles langt størsteparten af døre og vinduer i avancerede og højteknologiske produktionsapparater.

Møbel- og inventarbranchen

En branche der har brug for faglærte med kompetencer inden for CNC-maskiner. Møbler og inventar fremstilles på både store højteknologiske virksomheder, mellemstore virksomheder og helt små snedkerværksteder. Ud over at der findes mange forskellige virksomhedstyper, fremstilles der også en mangfoldighed af produkter.

Byggebranchen

En dynamisk branche i vækst, der mangler dygtige faglærte medarbejdere. Byggebranchen har omkring 170.000 medarbejdere, der arbejder med alt fra anlæg af veje, byggeri af nye boliger, erhvervsbyggerier og restaurering og renovering af eksisterende bygninger mm.

Brancherne og mulighederne

Har du spørgsmål?
Kontakt os!

Snedkernes Uddannelser
Bygmestervej 5, 2 
2400 København NV
E: post@snedkerudd.dk
T: (+45) 70 20 86 30