top
.

ADMINISTRATION MED INTERNATIONALT UDSYN

På administrationsbachelor-uddannelsen har den studerende Rikke Lützen fra Klodskov på Falster fundet sit drømmestudie, hvor politikere forelæser, og hvor der er mulighed for internationalt udsyn. Selv har hun fået godkendt et halvt års studie i Utah i USA som en del af uddannelsen.


Kan man blive så bidt af det offentlige, at man slet ikke forestiller sig job i den private sektor? For 24-årige Rikke Lützen, der bor i Klodskov, er svaret et klart ja. Siden starten på sin HG-uddannelsehar hun prøvet at arbejde både i det private og det offentlige, og hun er ikke et øjeblik i tvivl om, at det offentlige er den mest spændendearbejdsplads. Derfor kører hun tre gange om ugen turen til Næstved for at uddanne sig til bachelor i offentlig administration på Professionshøjskolen Absalon hvor hun høster nye kompetencer til et job i det offentlige, som hun kender ret godt.

Jeg har blandt andet arbejdet i Guldborgsund Zoo, og indtil for nylig havde jeg et studiejob i Guldborgsund Forsyning, og begge dele har været væsentligt mere spændende end det arbejde jeg har prøvet i det private, siger Rikke Lützen, der som studiemedhjælper både stod for bogholderi og analyser og passede kontakten til leverandører. 

Det handler rigtigt meget om at yde service til andre mennesker, så jeg holder utroligt meget af arbejdet.

- Fortæller Rikke 

Krævende uddannelse

Og hun kom faktisk fra det private, da hun for to år siden kom med på det første hold på uddannelsen som administrationsbachelor i Næstved,hvor hun i sammen med lærerne og de studerende var med til at definere uddannelsesformen, der er meget tema-opdelt.

Det er dejligt at kunne gå i dybden med tingene, så i en lang periode har vi fokus på et tema, såsom velfærdssamfundet, innovation, økonomistyring eller noget andet, som vi skal forstå til bunds, siger hun.

Fakta

Administrationsbacheloruddannelsen 

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år i alt 210 ECTS-point. 

På den første del af uddannelsen følger du et obligatorisk basisforløb. 

På den anden del af uddannelsen har du mulighed for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb og dermed også skabe din egen uddannelsesprofil. 

Gennem dit praktikophold får du rig mulighed for at afprøve det du har lært i praksis. 

Endelig afslutter du din uddannelse med et bachelorprojekt, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt område.

Headhuntere på besøg

Ud over uddannelsens faste tilknyttede lærere, har Rikke Lützen ofte også besøg af de forvaltningschefer, som hun i fremtiden måske skal være medarbejder for. Det er både borgmestre, økonomichefer og andre forvaltningschefer, der gerne kommer forbi for at øse ud af deres viden og samtidig kigge deres fremtidige medarbejdere ud.

Det sker faktisk ofte, at de spørger os, hvornår vi er færdige, og det er jo vældigt motiverende for os, siger Rikke Lützen, der i projektarbejde også har været ude og assistere i kommunerne.

Vi producerede for eksempel en stor undersøgelse af folkeskolereformen i et 10-ugers for-løb, som det ville have kostet dem mange konsulenttimer for kommunen at få udarbejdet, fortæller Rikke Lützen, der ved, at den pågældende kommune brugte rapporten til at justere på en række forhold i implementeringen af reformen.

Møder finansministeren

En af de forelæsninger, som hun husker mest tydeligt, var med finansminister Bjarne Corydon: "Det var en spændende mulighed for at få direkte kontakt med en person, der har godt indblik i regeringens styring af den offentlige sektors økonomi i forhold til velfærdssamfundet, og her har finansministeren jo en unik viden om, hvorfor prioriteringerne falder som de gør i det offentlige" siger Rikke Lützen, der også fik et indblik i, hvordan ministeren ser på samarbejdet mellem politikere og embedsmænd.

Det offentlig bedst

I løbet af de første to år er hun blevet så bidt af det politiske liv, at hun har valgt at supplere det med et internationalt udsyn. Derfor har hun fået godkendt, at hun – som en del af studiet – tager seks måneder på Southern Utah University, hvor hun skal læse kommunikation. Et studie, som hun er sikker på, at hun vil høste meget viden fra, inden hun fortsætter studiet i Danmark.

Adresse
Slagelsevej 7, 4180 Sorø


Læs også om Leisure Management

Læs om Jakob og Nicolaj som er iværksættere på et internationalt event, mens de læser Leisure Management på Professionshøjskolen Absalon.