top
.

HAR DU EN LEDER I MAVEN?

Hvad skal der ske efter gymnasiet? Forsvarets nye løjtnantsuddannelse tilbyder en lederuddannelse, der kombinerer teori med praktisk erfaring og styrker CV'et. 

For nogle gymnasielever er der ingen tvivl: De ved, hvilken uddannelse de vil søge ind på og har (måske) vidst det længe. For andre er det knapt så indlysende, hvad der skal ske, når den sidste gymnasieeksamen er overstået og man står med eksamensbeviset i hænderne. Dog er der mange andre muligheder end at søge ind på en universitetsuddannelse, f.eks. Forsvarets nye løjtnantsuddannelse

Uddannet leder på blot 11 måneder

Det er måske de færreste gymnasieelever, der er klar over, at Forsvaret tilbyder en toårig løjtnantsuddannelse, der uddanner delingsførere til Hærens Basisuddannelse (værnepligtige) på blot 11 måneder. Ikke desto mindre er denne uddannelse aldeles attraktiv for unge, der ønsker at tilegne sig lederegenskaber og styrke sit CV. Uddannelsen kombinerer moderne ledelsesteori med praktisk erfaring, hvor den studerende allerede efter et års uddannelse får ansvaret for omkring 40 værnepligtige. 

Med en løjtnantsuddannelse får du personaleansvar og praktisk ledelseserfaring – en erfaring, som udvikler dig personligt som leder og gør dit CV særdeles attraktivt, og så får du endda løn under hele uddannelsen,” 

fortæller specialkonsulent Ronny Rasmussen fra Forsvarets Rekruttering

Stigende behov for delingsførere

Behovet for især delingsførere til værnepligtige er stigende, og det er netop en af årsagerne til, at Forsvaret etablerer løjtnantsuddannelsen, som i nogen grad ligner den tidligere reserveofficersuddannelse. 

Løjtnantsuddannelsen udbydes først og fremmest, fordi vi kommer til at mangle delingsførere. Det gør vi, fordi vi ikke får uddannet nok premierløjtnanter til Hæren,” fortæller major Magnus Nautrup fra Hærstaben i Værnsfælles Forsvarskommando. ”Sekundært er det også en rekrutteringsvej til officersuddannelsen som taktisk officer i Hæren. Mænd og kvinder, der søger en løjtnantsuddannelse direkte fra deres gymnasieuddannelse, vil måske efterfølgende søge en videreuddannelse i Forsvaret.” 

Gør karriere i Forsvaret

Som færdiguddannet løjtnant er det muligt at tegne en såkaldt rådighedskontrakt med Forsvaret, hvor man står til rådighed i en reservestruktur og efter eget valg deltager i forskellige kurser og øvelser. Alternativt kan man vælge at fortsætte karrieren i Forsvaret og uddanne sig, fx til taktisk officer i Hæren, hvor man dog som minimum skal have et akademiuddannelsesforløb fra Forsvaret eller en bachelor-/professionsbacheloruddannelse for at blive optaget. 

Med en gennemført løjtnantsuddannelse er det muligt at ”gå civilt” og efterfølgende læse en bachelor på fuld tid. Derefter er man kvalificeret til at søge om optagelse på officersuddannelsen i Forsvaret, hvor taktisk officer i Hæren blot er en af uddannelsesretningerne.

Adresse
Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø

Website
Forsvaret

Følg os
Forsvaret


Læs også om Slædepatruljen Sirius

Jeg har drømt om at blive en del af Slædepatruljen Sirius siden folkeskolen. Nu er jeg 26 år, og jeg har udlevet det største eventyr, man kan forestille sig", siger Frederik, som kørte med slædepatruljen Sirius fra 2012 til 2014.